Radonmätning i Åsbro

Radonmätning i Åsbro, oavsett om det är en nödsituation eller något mer rutinmässigt har vi pålitliga och erfarna företag som kan hjälpa dig med radon, radonsanering och radontestning. Totalt finns det 1 olika organisationer och företag som kan hjälpa dig med radontestning, radon och radonsanering i ditt hem i Åsbro. När det gäller radon i Åsbro föreslår vi att du kontaktar ett antal olika företag för att ta reda på vilka tjänster för radonsanering och radontestning i Åsbro de tillhandahåller.

Radon och radonmätning i Åsbro

Nedan finns en lista över alla radontestföretag i Åsbro som kan hjälpa dig med radon och radonmätning.

Sydnärkesotaren AB
Åshammarsv. 17
694 96 åsbro

Pris och kostnad för radonmätning i Åsbro

Beroende på vilket företag du väljer, fastighetens storlek och byggnadstekniska förhållanden kan pris på radonmätning i Åsbro variera en hel del. För att få en uppskattning på pris och kostnad kan du kontakta några olika företag i Åsbro som specialiserar sig på radon, radontestning och radonsanering.

Radonsanering i Åsbro

Du bör utföra radonsanering om en radonmätning på din fastighet i Åsbro visar på förhöjda radonhalter

I de allra flesta fall kan någon eller några av de företag som anges ovan hjälpa dig med radonsanering i Åsbro. Börja med att kontakta flera av dem och få en bättre förståelse för deras radonsaneringstjänster i Åsbro.

Radoninfo och fakta om Åsbro

Det finns minst ett företag i Åsbro som arbetar med radon, och du kan läsa mer information om staden Åsbro nedan.

Åsbro är en tätort i Askersunds kommun, cirka 15 km norr om Askersund. Orten ligger alldeles intill sjön Tisaren. 1905 förlades ett mindre impregneringsverk för slipers till Åsbro. Det flyttades då från Mariedamm, och tillhörde Statens Järnvägar.

Yta: 217,35 hektar
Invånarantal: 1164, år 2010

Om du letar efter allmän information om staden, inte bara saker som rör radon, radontestning eller radonsanering i [CITY], kan du besöka Åsbro.

Det fanns sammanlagt 1 olika radon-, radonsanerings- och radontestföretag i Åsbro att välja mellan när man söker hjälp med någon som har utsatts för höga strålningsnivåer. Om du inte hittar något lämpligt företag inom radon i Åsbro rekommenderar vi att du kollar upp andra städer i Örebro.

Radon i Åsbro

För att hjälpa dig upptäcka och eventuellt sanera radon i Åsbro finns dte både information på nätet samt olika företag som kan hjälpa did med radon i Åsbro. För snabb hjälp rekommenderar vi att du kontakta något av radonföretagen i listan ovan.